OXY HK【即領$10現金券!快治暗瘡膏 24小時見效!】

【即領$10現金券!OXY快治暗瘡膏 24小時見效!】

壓力、青春期、生理期等令肌膚容易出現暗瘡問題。OXY快治暗瘡膏含有皮膚科醫生推薦^ 治療暗瘡成分Benzoyl Peroxide,臨床証實24小時見效*,助你消除引致暗瘡細菌,全面擊退暗瘡!

到此更可領取$10現金券: https://bit.ly/32s5UiP

OXY 5快治五號暗瘡膏 – 含5% Benzoyl Peroxide,針對初起暗瘡
OXY 10 快治十號暗瘡膏 – 含10% Benzoyl Peroxide,針對較嚴重暗瘡
OXY COVER快治蓋療暗瘡膏 – 肌色形暗瘡膏,含10% Benzoyl Peroxide,治癒暗瘡同時遮瑕

#OXY快治五號 #OXY快治十號 #OXYCOVER快治蓋療 #暗瘡肌 


更多優惠資訊 :
☞ Gift Idea優惠網 : http://www.giftideahk.com
☞ 追蹤Facebook專頁 : https://www.facebook.com/GiftIdeahk/
☞ 訂閱Youtube頻道 : https://www.youtube.com/channel/UCyZ36c-hyjwL0jyuJDjGIEw
☞ 追蹤Gift massage Fb : https://www.facebook.com/giftmassagehk
☞ 追蹤Gift massage Ig : https://www.instagram.com/giftmassagehk/
☞ 追蹤Gift beauty Fb : https://www.facebook.com/giftbeautyhk/
☞ 追蹤Gift beauty Ig : https://www.instagram.com/giftbeautyhk
☞ 若有任何美容、潮流、產品、飲食、旅遊、生活資訊的新聞稿或
廣告合作查詢,請電郵至 : info@giftideahk.com
📱致電查詢 / Whatsapp : ( 852) 6444 8362
圖片與資料來源 : OXY HK

You May Also Like

Share this:

User Review